Tietoja

Tämä sivusto on luotu Sastamalan seudun museon Mantan kammari -näyttelyn ohessa tuotetun Mantan matkassa -opetuspaketin materiaaleista.

Mantan matkassa -opetuspaketti on konkreettinen kokonaisuus erilaisia materiaaleja, jotka on tuotettu esiopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Materiaalien lähtökohtana ovat olleet opetussuunnitelmien perusteiden laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet. Materiaalit on tuotettu täten opetussuunnitelmien perusteissa mainittuja sisältöjä silmällä pitäen.

Mantan matkassa opetuspaketti on tuotettu yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kanssa. Opetuspaketti on jatkumoa jo aiemmin yhteistyössä tuotetulle Mantan kammari-näyttelylle. Opetuspaketissa on hyödynnetty osin samoja sisältöjä, kuin Sastamalan seudun museon Mantan kammari -näyttelyssä kesällä 2017.

Opetuspaketin lopullisesta koonnista ja muokkaamisesta ovat vastanneet Turun yliopiston opiskelijat Anneli Lehtonen, Johanna Lumme-Tamminen ja Marja-Leena Santanen. Opetuspaketin sisällöntuotannon osalta ohjeistusta ja opastusta ovat antaneet museolehtori Sanna Asikainen sekä yliopistonlehtori Riina Haanpää.

Sisällöntuottamisen osalta tekijöitä on useampia: opiskelijoiden käytössä on ollut Mantan kammari -näyttelyyn tuotetut materiaalit. Mantan Kammari -näyttelyn graafisesta kuvituksesta on vastannut Fanni Tamminen. Hänen kuviensa lisäksi Mantan matkassa -pakettiin kuvatuotantoa ovat tuottaneet Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelijat Anna Kimpimäki, Taru Äkräs sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Tarlea Terho. Mantan kammari -näyttelyn sisällöntuotantoon ovat osallistuneet jo aiemmin mainittujen lisäksi Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijat Heini Vuolle-Apiala, Salla Salo, Petteri Nurmi, Anni Vesterinen, Tatu Henttinen, Silja Laiho, Emma Raja-aho, Elisa Töykkälä, Emilia Merisalo, Vivika Atiala, Lotta Hietava, Jonna Schönroos sekä Riku Karalahti.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑